Styret

For felles mail til hele styret, bruk adressen styret@nik.no . Eventuelt kan du ta direkte kontakt med et av styremedlemmene under.